Värdinnan/sekreteraren

Kirsti Isoaho &

värden/ordföranden Anders JA! Rixer Kärki

SvenskFinska sällskapet

c/o Rixer Kärki

Lövsjövägen 10

S-653 46 KARLSTAD

Sweden

info@suomi.nu

Tel: 054-56 98 66

fax: 054-56 91 95

mobil: 07 05 66 20 40

www.suomi.nu

Holken,  Mariebergsskogen

mariebergsskogen@karlstad.se

Treffenbergsvägen 20

651 84 Karlstad

Tel 054-29 69 90  

Fax 054-29 69 95 

GJUTERIET,

Verkstadsgatan 1, Karlstad

Arenateatern


    

Tillbaka till språkvalssida