Ruosu Lejon förtjänsttecken 

 och DIPLOM tillerkännes enskild person, förening eller annan som med sitt arbete på ett förtjänstfullt sätt företrätt och arbetat för Sverigefinländare och den Sverigefinska kulturen.

Avsikten med utmärkelsen är oxå att lyfta fram personer vars förtjänst det är att det finska språket och den Sverigefinska kulturen bevaras levande i framtiden.


ROS LEJON –förtjänsttecken (RUOSU-LEIJONA)

och  DIPLOM  2009 har tilldelats tre personer

Tarmo Ahonen, Göteborg, Jorma Heinonen Gävle och

Olavi Stenholm, Borlänge.

Förtjänsttecknen utdelades i samband med Let´s Tango-festivalen

I Solstaden Karlstad i Värmland i Hjärtlandet.

lördag 29/8 kl. 23.00

på Holken i Mariebergsskogen i Karlstad.

*

Kärki-ryhmä (Ledningsgruppen) tilldelade år 2008 

ROS LEJON –förtjänsttecknet (RUOSU-LEIJONA) till chefredaktör Tapani Kekki och Pirjo Leinonen.SvenskFinska Sällskapet

Anders JA Kärki Rixer  & Kirsti Isoaho

Tfn. 054-56 98 66, 070-566 20 40,  fax:054-56 91 95

Email: info@suomi.nu