Då Ni på Finnkulturcentrum i Torsby vägrar att svara på mail

och brev skickar vi här ett öppet brev till Er och massmedia. Bästa "Finnkult-centrum"!


Vad gott har Finnkulturcentrum gjort under de senaste 10-åren

för Finländarna, Finska språket, och Finsk kultur i Värmland/Sverige.

Hur har Ni förmedlat/förmedlar Ni Finländarnas betydelse

för Sveriges uppbyggnad, kultur, försvar, ekonomi nu och tidigare.

*

Var kan vi hitta

"i den finska historien i Värmland "

hos Ert Kult-centrum

hur  finländarna

 behandlades av kyrkan,

myndigheter och "svenska grannar" 

*

Finns det uppgifter på hur många som

1. fängslades av olika anledningar,

vilka anledningar?

2. stämplades som häxor,

3. bötfälldes för myndighetsvägran,

t.ex. uteblivit från kyrkan

4. tvingades! emigrera till Delaware

av vilka anledningar?

5. tvingades lämna sina skogar till "Louis de Geer och hans

holländska underhuggare"

6. avrättades av någon anledning

vilka anledningar?

7. Förbjöds att använda sina odlingsmetoder

8. förbjöds att avverka sin skog

9. tvingades lämna sina åkrar till förmån för skogstillväxt

10. hur många finska stugor som brändes ner av "svenska grannar"

11. hur många % av utssådden de beskattades för

12. beskattades de också för skörden?

13. fick de betala skatt för de stugor de egenhändigt byggde

14. finns det uppgifter om hur många av Finländarna som fick ersättning

för sina järn, koppar och silverfyndigheter?

15. Hur många tvingades bli egendomslösa skogs- och gruvarbetare

åt kungarna, Kristina och Oxenskärarna ?

16. Levde Finländarna som fångar eller slavar borta i "Nya Sverige"

17. Hur många "NEGRER" tillfångatog "Det Kungliga Kompaniet

och sålde vidare som slavar "Over there".

18. Hur många NEGRER och FINNAR arbetade som mest på plantagerna?

19. Vad var straffet om de försökte fly från slaveriet under de svenska

bödlarna.

20. Hur många Finländare som påstods ha gått vilse i skogen

och försvunnit spårlöst

*


Om Ni inte gjort eller planerar att göra någonting positivt

för Finländarna och den finska kulturen ber vi er snarast byta ut ert

vilseledande namn.

Genom att kalla Er för FINNKULTURCENTRUM

lurar Ni många och försvårar för de som verkligen vill arbeta för

Finländarna och deras kultur.

 

Karlstad 2006-08-21

Anders Rixer

Ordförande Finska Föreningen i Karlstad

www.suomi.nu
SvenskFinska Sällskapet

Anders JA Kärki Rixer  & Kirsti Isoaho

Tfn. 054-56 98 66, 070-566 20 40,  fax:054-56 91 95

Email: info@suomi.nu