Fin

land


Till ytan är Finland det femte i storleksordningen bland länderna i Europa. Folktätheten är 16,2 invånare/km2. Landet är 1160 km långt och 540 km brett. Av Finlands markyta är 70 % skog, 15 % odlingsbar jord och 15 % kärr, kalfjäll och sandmarker.

Sett till storleken är Finland jordklotets sjörikaste land. 

Antalet sjöar med en yta på minst 5 ar är över 188 000.

Sverige och Finland var ett land från 1100-talet till 1809.

Finland har ca 5 miljoner invånare.

Ca 300.000 eller 6 % anger svenska som sitt modersmål.

Finland har två officiella språk, finska och svenska.

I Sverige bor mer än 1 miljon Sverigefinländare. 

Sverige har bara ett officiellt språk. I Sverige bryr man sig inte om de finsktalande fast de är 5 gånger så många som de svensktalande i Finland.

Statsskick: republik med en kvinnlig president, Tarja Halonen.

Finland är det första land i världen som har haft kvinnlig överbefälhavare.

Landet har två religioner, den lutheranska och den grekisk- ortodoxa.

Finlands valuta är euro.

Finlands atlas från 1899 är världens första nationskarta.

Finland var det första land i världen som införde kvinnlig rösträtt.

Finland är det land som vunnit mest överlägset i Eurovisions- slagertävlingen.

Finland har lyckats frigöra sig från såväl svensk som rysk ockupation.


Finland i Sveige

Det finns 7 platser i Sverige som fortfarande heter Finland

nämligen:

Finland, ARLANDASTAD

Finland, GÖTENE

Finland, MOTALA

Finland, ROSERSBERG

Finland, STUGUN

Finland, VÄSTERVIK

Finland, ÅRSUNDA  SvenskFinska Sällskapet

Anders JA Kärki Rixer  & Kirsti Isoaho

Tfn. 054-56 98 66, 070-566 20 40,  fax:054-56 91 95

Email: info@suomi.nu