När Du läser denna hemsida ber jag Dig tänka på det finska skriftspråkets fader

Mikael Agricolas fromma bön på 1500-talsfinska:

"Ele polghe Kiria quin Sica,

waicka henes on wehe wica".

( “Trampa inte på boken som ett svin, fast den har några brister”.)

"Älä astu kirjan päälle kuin sika

vaikka hänessä on vähän vikaa"

HISTORIA


Kort historia

Världens blonda folk


http://finnpro2000.netfirms.com/blondit.htm


Redan för 100.000 år sedan bodde folk i norra Finland. Således redan före den senaste istiden.

Redan för 8.000 år sedan levde finländare som jägare och fiskare i hela Sverige.


Från 1000-talet och framåt fördrevs Finländarna från sina jaktmarker och fiskevatten.

Under 1500, 1600, 1700 och 1800-talet lockades finländare till Sverige genom löfte om mark och skattefrihet m.m.


Sverige ockuperade Finland fram till 1809 då Ryssland befriade dem.

Finland fick ställning som ryskt furstendöme. Finländarna fick äntligen sin

frihet.

Tack vare stöd från Ryske tsaren Alexander II kunde man slutligen efter hårt motstånd från svenskarna få bort raslagen som förbjöd finskan i skrift.


1917 befriade Lenin Finland från Rysk överhöghet utan några som helst

motkrav.

 

De svenska hemliga krigsplanerna  mot Finland sprack


Officiellt var Sverige neutralt 1854, men i kulisserna planerade kung Oscar I att kasta in Sverige i ett krig mot Finland. Hans krigsmål var att med hjälp av franska och engelska trupper återerövra Finland från Ryssland.

En fransk general och Oscar I utarbetade i hemlighet detaljerade planer för hur den svenska armén med hjälp av 100 000 britter och fransmän skulle gå till aktion. Sveriges östgräns skulle dras över Karelska näset.

 

Oscar var ivrig att få anfalla Finland. Enligt en brittisk diplomat skulle Oscar ha sagt att ”om en förenad brittisk, fransk och svensk armé kan inleda kampanj i Finland före den 1 september, kommer kriget att vara slut före jul”.

För att kunna anfalla Finland bröt Sverige sin neutralitet och slöt ett antiryskt fördrag.

Allt var klart för ett svenskt försök att återta Finland, trodde Oscar.

Till Sveriges konungs stora besvikelse var inte britterna och fransmännen intresserade att angripa Finland.

Nyheten chockade Oscar I, som tigande drog sig tillbaka. Han återhämtade sig aldrig.

 

Den finländske historieprofessorn Matti Klinge summerade det hela så här: ”För Sverige innebar det att Sverige inte längre kunde aspirera på att tillmätas någon större betydelse i den internationella politiken.

 

1864 tvingade den ryske tsaren Alexander II igenom en lag i Finland som mot den svenska överhetens motstånd rev upp lagen som förbjöd Finländarna att ge ut tidningar och tidskrifter på sitt eget språk - Finska!

 

1918 gav Lenin Finland fritt utan strid eller några krav om motprestation.

 

23 februari 1918 - ockuperar svensk militär Åland.

I september 1921 under svenska protester beslutar NF att Åland tillhör Finland.

Sverige tvingas dra tillbaka sin militär från Åland.

Vinterkriget 1939 

Finland hade fått löften om hjälp från Sverige om Ryssland anföll.

När sedan vinterkriget bröt ut 1939 meddelade Sveriges statsminister Per Albin Hansson Finlands utrikesminister Eljas Erkko  det finns inga möjligheter för Sverige att ge Finland militär hjälp.

Vad värre var vägrade Sverige dessutom att låta England och Frankrike, som ville hjälpa Finland, att passera svenskt territorium.

Det innebar i praktiken att Finland inte kunde få någon hjälp utifrån.

 

Värmlands historia

Under 1500, 1600, 1700 och 1800-talet lockades nya finländare till Sverige genom löfte om mark och skattefrihet m.m.


De svenska herrarna ville få finländare till Värmland för att försvara landskapet mot norrmännen och för att röja och odla upp  de väldiga Värmländska skogarna.

Fiinländarna med sin SISU, unika odlingsteknik, sitt svedjebruk och sin svedjeråg odlade upp hela det mellansvenska barrskogsområdet. Finländarna fann järn-, koppar och silvermalm i skogarna och startade därmed den värmländska malmbrytningen. På knappt hundra år sprider sig den skogsfinska bosättningen från Sveriges östkust, som en svedjeeld, in i östra Norge och faktiskt ända till Nya Finland på Nordamerikas östkust. En fantastisk sannsaga ur den skandinaviska historien.

Efter sig lämnar finländarna ett pärlband av bygder och skogar, där det finska språket och kulturen på en del håll levde kvar mycket länge, i Solør-Värmland ända in i våra dagar. I detta unika område lever verklighet och sagor kvar, sida vid sida, i form av Skandinaviens bäst bevarade fingårdar, rökstugor m.m. och i form av nedtecknade och muntligt bevarade sägner, myter, namn, folkdikt och musik.

Källor bl.a.

http://sydaby.eget.net/mig/finn4.htm

*

Visste Du att 87,4 % av Sveriges befolkning har finska gener!

 

 

1:a och 2:a generationens sverigefinländare

Stiftsvis fördelning

Stockholm

117.800

Västerås

47.000

Strängnäs

45.700

Göteborg

44.200

Uppsala

40.400

Luleå

78.800

Skara

23.000

Lund

23.000

Linköping

18.000

Karlstad

15.000

Växjö

14.000

Härnösand

13.500

Visby


1.600


Totalt

482.000

Avrundade siffror, Källa SCB

Med barn inräknat 1.386.000

Flertalet samer, tornedalingar, finlandssvenskar, finska "krigsbarn",

estländare och romer är dessutom finsktalande


Visste Du att Sverige var långt före nazisterna med ett Rasbiologiskt Institut som hade till uppgift att bevisa att Svenskarna var de mest renrasiga Arierna i Världen.

Institutet grundades redan 1906 i Uppsala.

Tyskarna hämtade sina rasbiologiska idéer, kunskaperoch tekniker därifrån på 1930- och 1940-talet.

Vid rasbiologiska institutet i Uppsala försökte man vetenskapligt bevisa att Finländare, Samer, zigenare med flera tillhörde en lägre ras än svenskarna.

På läkares inrådan och assistans lobotomerade och steriliserade

man dessa lägre stående varleser på "löpande band".

*

Det rasbiologiska institutet fanns fortfarande kvar 1968 !!!

Steriliseringarna fortsatte till 1975 !!!

*

Visste Du att herrefolket Svenskarna hade stiftat en lag i Finland !!!

som förbjöd Finländarna att ge ut skrifter på sitt eget språk Finska!

Tack vare hjälp från den ryske tsaren AlexanderII lyckades slutligen Finländarna att avskaffa den rasistiska lagen 1863.

*

Visste Du att Klaus Flemming Sveriges "kung" i Finland avrättade drygt 3000 obeväpnade finska poikar och män som bestraffning för att de protesterade mot hans terrorvälde.

I vissa byar avrättade han och hans mördarband varenda person av manligt kön!

Totalt massakrerade han och hans adelsmän drygt 10% av den finska manliga befolkningen.

*

Rasbiologiska institutet


I början av 1920-talet rådde total enighet i den svenska riksdagen om att ett statligt institut för rasbiologi måste inrättas.

År 1922 utmärkte sig Sverige internationellt genom att som första land i världen inrätta det statligt institutet för rasbiologi

i Uppsala.

Chef för institutet var psykiatern Herman Lundborg som tidigare föreläst om svenska  raser runtom i landet. Nordens tre "huvudraser" var enligt Lundborg svenskar, finnar och lappar. Lundborg var särskilt angelägen att forska vidare kring den s.k. "rasblandningsfrågan" – det vill säga vad som händer då ett folkslag blandas genetiskt med ett annat folkslag. Hans och institutets uppgift blev därför att ta fram och sammanställa data över mätningar av hjärnskålar, kranier och ansikten hos olika folkgrupper i Sverige. Målet var att "vetenskapligt" bevisa att svenskarna var överlägsna de andra raserna.

Den svenska riksdagen och Lundborg samtyckte med och såg upp till den tyska regimen och nazisterna under 20- och 30-talet.


Forskarna vid det statliga institutet för rasbiologi var främst genetiker, antropologer, biologer samt sociologer.


I Sverige hade/har? man en stark tro på en unik och perfekt svensk människoras.

Man ansåg att det var en fara att de renrasiga svenskarna beblandade sig med lägre raser, fortplantade sig och att anlagen överfördes till nästa generation. Detta innebar en långsiktig fara för det svenska renrasiga "herrefolket".


Något behövde snarast göras för att bevara den "ädla svenska rasen".

Den praktiska lösningen på frågan om hur man kunde stoppa  den s.k. "degenereringen" i Sverige, var att införa sterilisering. 

Steriliseringen byggde på arvshygieniska principer. Lagen skulle tillämpas på individer som i "ett biologiskt avseende var mindervärdiga".

Genom steriliseringen såg man till att "olämpliga" människor gjordes oförmögna att avla barn.

 

Åtgärden kallade man för "rashygien".

Ingen inblandad vill tala om eller längre veta exakt hur många hundra tusen som stympades på detta sätt.


Steriliseringarna fortsatte i Sverige ända fram till år 1975 !!!


Intressant är att man redan långt innan

det statliga institutet för rasbiologi hade man1909  startat 

Svenska sällskapet för rashygien

Redan 1906 genomfördes Sveriges första sterilisering motiverad av ärftlighetsfaktorer!

*

Är Sverige fortfarande ett rasistiskt och främlingsfientligt land.

Ja. Det finns visserligen inte längre några lagar som bygger på en rasistisk indelning av människor, men alla människor behandlas ändå inte lika i Sverige. Människor med annan etnisk bakgrund än svensk rapporterar ofta att de utsatts för diskriminerande behandling, när de till exempel söker jobb eller bostad. Det finns många studier som visar detta.SvenskFinska Sällskapet

Anders JA Kärki Rixer  & Kirsti Isoaho

Tfn. 054-56 98 66, 070-566 20 40,  fax:054-56 91 95

Email: info@suomi.nu