SvenskFinskaSällskapet


 

Lövsjövägen 10, 653 41 KARLSTAD

054-569866, Fax: 054-56 91 95

email: info@suomi.nu

www.suomi.nu

******************************************************

Styrelse


    Ordförande:      Anders JA Rixer Kärki 054-56 98 66

    Sekreterare:     Kaarina Danskain        070-2200379

    Kassör:              Kirsti Isoaho                 0708-94 64 01


                           Medlemsavgift  per år 17 kr.

                          

Solstaden i Hjärtlandet

Auringonkaupunki Sydänmaassa


 

Ett av SvenskFinskaSällskapets huvudmål är att åter göra Sverige tvåspråkigt !

som det var under minst 700 år !!!

Man kan räkna statistik på många olika sätt. När vi räknar

Finländarna i Sverige räknar vi i motsats till myndigheterna i

Sverige också in våra barn. Tillsammans med krigsbarnen ,

Tornedalsfinländarna och de finsktalande Romerna är vi

lågt räknat 1.250.000 personer (En miljon tvåhundrafemtiotusen!!!).

Trots det faktum att Sverige ratificerade Europakonventionen om minoriteter år 2000 fortsätter de svenska myndigheterna, skolväsendet, äldrevården och massmedia att nonchalera oss.

Förvaltningsområden är ett steg i rätt riktning.

Men varför får man prata Finska med myndigheterna i

bara 18 av Sveriges 290 kommuner.

Man kommer inte ihåg att Finländarna var de första

invånarna i detta avlånga land.

Ett första steg i denna riktning är att vi gentemot alla myndigheter och andra organisationer få använda det av Sveriges Riksdag och regering redan nu godkända "minoritetsspråket" - finska.

I rättvisans namn kräver vi också att få se de finska TV-kanalerna på samma sätt som svenskarna i Finland kan se de svenska TV-sändningarna. Vi vill kunna ta emot de finska radiokanalerna och 100% stöd för

en finskspråkig dagstidning

*

Genom våra aktiviteter försöker vi bevara och vidareförmedla

det Finska språket och vår kultur till kommande generationer

och övriga som bor i Sverige.

 Finland är tvåspråkigt!

När blir Sverige?

*

Ta kontakt med oss!!!


Skicka in nyheter, texter, bilder, kunskaper, frågor eller synpunkter till vår email: info@suomi.nu


Skicka oxå Dina synpunkter eller frågor om utseendet eller innehållet i vår hemsida.


Vi tar med tacksamhet emot alla Dina bidrag.


SvenskFinska Sällskapet

Anders JA Kärki Rixer  & Kirsti Isoaho

Tfn. 054-56 98 66, 070-566 20 40,  fax:054-56 91 95

Email: info@suomi.nu