Finländska ungdomar intelligentast i världen !

De finländska ungdomarna placerar sig först i OECD-länderna när det gäller matematik, naturvetenskaper, läsning och problemlösning.

Detta visar resultaten av OECD:s forskningsprogram PISA 2003.

Finska elever bäst i matematik

De finska 15-åriga eleverna är bäst av alla elever i OECD-länderna

i matematik enligt PISA-undersökningen 2003.

På andra plats kom eleverna i Sydkorea. I Europa placerade sig

eleverna i Nederländerna, Belgien och Schweiz på platserna efter

Finland. De svenska eleverna var bättre än genomsnittet för

OECD-länderna.

Läs vidare på Statistiska Centralbyråns internetsida


Finländska ungdomar läser bäst i OECD 

De finländska ungdomarnas läsfärdighet är bättre än i alla andra OECD-länder


Inom det naturvetenskapliga kunnandet är finländarna främst.


Finland låg i täten också i fråga om naturvetenskapligt kunnade!

Andra OECD-länder med toppresultat var Japan och Korea. Karaktäristiskt för de finländska elevernas naturvetenskapliga kunnande är av högsta nivå och jämna resultat jämfört med de andra deltagande länderna.


Finländarna är bäst i OECD-länderna när det gäller förmågan att lösa problem.

Ett nytt område som nu bedömdes var problemlösningsförmåga. De finländska femtonåringarnas förmåga att lösa problem är bäst i OECD-länderna.

Mycket positivt är att Finland jämfört med de andra deltagande länderna har den minsta andelen (5 %) svaga elever, dvs. elever utan grundläggande förmåga att lösa problem.


http://www.scb.se/Grupp/allmant/BE0801_2006K01_TI_14_A05ST0601.pdf

***


SvenskFinska Sällskapet

Anders JA Kärki Rixer  & Kirsti Isoaho

Tfn. 054-56 98 66, 070-566 20 40,  fax:054-56 91 95

Email: info@suomi.nu