Rixer Kärki
Svenska
Suomexi

Hittills har JA Rixer Kärki haft 4 utställningar nämligen

på ART CENTER, GJUTERIET, COMPARE och

HULTSBERG

Några exempel på  den "Digitala folkkonsten"

visas nedan
 
 


Klicka på bilden med vänster musknapp 
 


Klicka på bilden med vänster musknapp


SUOMENKIELELLÄ


Digitaalinen kansantaide


Aivan uusi taide, tekniikka ja muoto !?

Taulut ovat luotu Anders JA! Rixerin

tekniikalla, osastumalla ja johdolla.


Suurin osa tauluista on Anders Rixer Kärki tehnyt itse.


Toiset hän on tehnyt yhteistyössä Kirsti Isoahon kanssa.

jotkut hän on tehnyt ryhmätyössä


seuraavalla tavalla.


1.  Anders Rixer Kärki on koonut tavallisia ihmisiä

kadulta tai suomalisen seuran keskuudesta.


2. Anders Rixer Kärki on antanut jonkun ryhmästä alkaa valitsemalla pohjan - vetämällä linjan/viivan vapaalla penselillä-kriitallla-kynällä vapaalla värillä.


3. Seuraava henkilö on jatkanut siittä mistä edellinen lopetti tai alkoi vetämällä linjan/viivan vapaalla penselillä-kriitallla-kynällä ja vapaalla värillä.


4. Työ on jatkanut niin kauan kuin kaikki on sanonunt

pass.


5. Taulu on kierretty ympäri ryhmän ja osaanottajat ovat kertoneet mitä he näkevät ja kokevat katsoessaan taulua.


6. Yhdessä valittu nimen taululle.


7. Anders Rixer Kärki on sitten "scannanut" pohjan

ja tallennattanu sen tietokoneeseen.


8. Hän on sitten muokkkailut "malauxet" eri tietokoneohjelmissa.


10. Anders Rixer Kärki on "printannut" ulos  taulun eri pohjille - esimerkixi eri tyyppisille papereille.


11. Anders Rixer Kärki on hankkinut raameja eri puolilta tai tehnyt raamit itse.


12. Lopulta hän on raamannut taideteoxet.


Tähän saakka on Rixer Kärjellä ollut

4 taidenäyttelyä Ruotsissa.

ART CENTER, GJUTERIET, COMPARE

ja HULTSBERG

Esimerkkejä Digitaalisesta kansantaiteesta

seuraa täällä alla.


PÅ SVENSKA

Digital folkkonst

 

En helt ny teknik och konstart!?


Under Anders JA! Rixers

(f.d Jouko Antero Kärki)

ledning och medverkan har konstverken skapats.

*


PÅ SVENSKA

De flesta tavlorna är gjorda av Anders Rixer Kärki själv.

Andra är gjorda tillsammans med Kirsti Isoaho och några av tavlorna har skapats i grupp på följande sätt.

 

Färger som använts är oljefärg, acryl, olika slags kritor och vanliga färgpennor.

 

1.     Anders Rixer Kärki har samlat ihop ett varierat antal individer till grupper.

2.     Anders Rixer Kärki har låtit någon i gruppen börja med att dra ett penseldrag, ett streck, en punkt eller en nonfigurativ linje på olika typer av underlag med valfri pensel, krita eller penna .


3.     Nästa person har fortsatt där föregående slutade eller började.

4.     I tur och ordning har sedan arbetet fortsatt tills alla sagt pass.

5.     Tavlan har gått runt bland deltagarna som fått kommentera  konstverket. Vad de ser, känner eller upplever i "tavlan".

6. Slutligen har man gett ett namn till konstverket.


7.     Anders Rixer Kärki har sedan skannat in "underlagen" i sina datorer.


8.     I olika dataprogram har han sedan  roterat, inverterad och manipulerat det ursprungliga verket.


9.  Anders har sedan på olika material  "skrivit / målat"  ut  konstverken.


10. Anders har köpt in ramar av olika storlek från olika håll eller själv gjort ramarna.


11. och slutligen har han ramat in konstverken.


Tack för att Du tittade på tavlorna!

Jag har några hundra ytterligare!!

Om du vill se dem -

ta kontakt.

Utomlands / Abroad

hem tel. +46 54 56 98 66

arb. tel+46 54 56 66 61

Fax: +46 54 56 91 95

mail: info@suomi.nu

*

Från Sverige / From Sweden

hem tel. 054 - 56 98 66

arb. tel054 - 56 66 61

Fax: 054 - 56 91 95

mail: info@suomi.nu


Hemsidor / Kotisivut:

www.suomi.nu

www.kärki.nu

www.kärki.se

www.suomiseurat.se

www.tangofestival.nu

www.rixdata.se